Радіологія

Аварія в 1986 р на Чорнобильській АЕС змусила змінити підходи в питаннях радіаційної безпеки в Україні.
Одне з найважливіших завдань, що стало перед нашою лабораторією – визначення активності, якісного і кількісного складу радіонуклідів, їх змісту і не перевищення допустимих рівнів (ДР) для об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування, будівельних матеріалів.
Для вирішення цієї  задачі ми використовуємо сцинтиляційний комбінований спектрометр енергії бета-гамма випромінювань РЄ-БГ-01- «АКП» -150-63 НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД» (НПП «АКП»). Прилад дозволяє в нативних пробах без використання методів радіохімічного або фізичного концентрування виробляти достовірний контроль нативних проб як по гамма (137Cs, 226Ra, 232Th, 40K), так і по бета-випромінюванню (137Cs, 90Sr, 40K) в режимі експрес-вимірювань.
Спектрометри являють собою кілька вимірювальних трактів, об’єднаних єдиним програмним забезпеченням і однієї ПЕОМ; можливість управляти окремо кожним трактом; підвищення точності результатів вимірювань за рахунок обліку результатів вимірів однієї і тієї ж проби на різних трактах; розширення можливостей достовірного експрес-контролю для широкої номенклатури проб.