Загальний аналіз крові

Загальний аналіз кровіЗагальний аналіз крові метод досліджень, що дозволяє отримати відомості про стан системи крові (її рідкої частини, фракцій формених елементів і їх властивостей, лейкоцитарної формули), кількість гемоглобіну, кольоровий показник і оцінити стан внутрішнього середовища.
Даний аналіз є допоміжним при будь-якому виді патологій, разом з анамнезом, клінічними ознаками, інструментальними і лабораторними методами діагностики. Проба береться з периферичних вен в пробірку з антикоагулянтом (ЕДТА).
У нашій лабораторії загальний аналіз крові проводиться на автоматичному аналізаторі Abacus junior Vet5, який визначає 22 гематологічних параметра, включаючи диференціювання лейкоцитів (WBC) на п’ять складових. Приладу для аналізу потрібно 50 мкл (2 х 25 мкл) цільної крові.
WBC
total white blood cell count (загальна кількість лейкоцитів)
LYM
lymphocytes count (лімфоцити)
NEU
neutrophils count (нейтрофіли)
MON
monocytes count (моноцити)
EOS
eosinophils count (еозинофіли)
BAS
basophils count (базофіли)
LYM%
lymphocyte percentage (% лімфоцитів)
NEU%
neutrophils percentage (% нейтрофілів)
MON%
monocytes percentage (% моноцитів)
EOS%
eosinophils percentage (% еозинофілів)
BAS%
basophils percentage (% базофілів)
RBC
red blood cell count (еритроцити)
HGB
hemoglobin (гемоглобін)
HCT
hematocrit (гематокрит)
MCV
mean corpuscular volume (середній об’єм еритроцитів)
MCH
mean corpuscular hemoglobin (середній вміст гемоглобіну в еритроциті)
MCHC
mean corpuscular hemoglobin concentration (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах)
RDWc
red cell distribution width (широта розподілу популяції еритроцитів)
PLT
platelet count (тромбоцити)
PCT
platelet percentage (тромбокрит)
MPV
mean platelet volume (середній об’єм тромбоцитів)
PDWc
platelet distribution width (широта розподілу популяції тромбоцитів)


Також проводимо мікроскопію при дослідженні лейкоцитарної формули крові.

 КЛІНИЧНИЙ   АНАЛІЗ   КРОВІ Ціна
1. Первинний 72,00
2. Повторний 60,00
3. Без урахування лейкоцитарної формули 51,00